Pielgrzymki do krajów bałtyckich

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.

(Antoine de Saint – Exupéry)

Pielgrzymowanie, wspólne przeżywanie trudów podróży, odkrywanie nowych światów i wartości, wspólna modlitwa i pieśni - cóż może być piękniejszego? Kraje bałtyckie kryją w sobie moc ciekawych tematów do odkrywania. Przede wszystkim różnorodność religii, które od wieków egzystują obok siebie, a ludzie różnych wyznań żyją w przyjaźni i dobrosąsiedztwie. Współczesny świat propaguje zasady ekumeniczne, a podczas takiej pielgrzymki  możemy obserwować, jak istnienie i współdziałanie różnych wyznań wygląda w praktyce. Następnie wspaniała architektura świątyń - od niedużych drewnianych kościołów na Litwie do kościoła  Tempeliaukio w Helsinkach poprzez świątynie gotyckie, barokowe, klasycystyczne... Poza tym miejsca pamięci narodowej na trasie pielgrzymki...

Program pielgrzymki opracujemy indywidualnie w zależności od zainteresowań grupy. Księża, towarzyszący grupie, będą mogli celebrować Msze Św. w kościołach na trasie pielgrzymki. Doświadczeni przewodnicy przybliżą historię odwiedzanych miejsc, a dobre hotele i smaczne jedzenie pozwolą odpocząć po trudach wędrówki.

Na zdjęciu kościół w Kiejdanach na Litwie

Kontakt