Pielgrzymki po Litwie

Zapraszając do pielgrzymowania po Litwie, chciałabym przytoczyć fragment wypowiedzi Papieża Franciszka: "Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu".

Dlaczego celem pierwszej czy też kolejnej pielgrzymki nie mogłaby być Litwa? Już słyszę odpowiedzi, że wszystko o Litwie wiemy, że zbyt blisko i może nie brzmi egzotycznie, że poza Wilnem nic ciekawego nie zobaczymy... Postaram się obalić te stereotypy, gdyż Litwa jest bardzo interesującym krajem dla pielgrzymów. Zobaczymy tu nie tylko świątynie katolickie, ale również cerkwie prawosławne, meczety tatarskie, synagogi żydowskie, zbory kalwińskie, kenesy karaimskie i jeszcze inne niewymienione tu świątynie różnych wyznań, dowiemy się o różnych wyznaniach, które na Litwie istniały dawniej i są obecne dzisiaj.

Propzycje tematów pielgrzymek na Litwę:

♦ Sanktuaria Maryjne

♦ Szlak św. Papieża Jana Pawła II

♦ Klasztory dawniej i obecnie

♦ Sztuka sakralna na Litwie

♦ Kalwaria Żmudzka

♦ Uczymy się historii religii - świątynie różnych wyznań

Prosimy kierować zapytania na incoming@manoturas.lt, dołożymy wszelkich starań, by pielgrzymka na Litwę zapamiętała się na długo.

Na zdjęciu - wnętrza kościołów na Litiwe

Kontakt