PIELGRZYMKI

Kościelne mury, wieżyce strzeliste!

Ile się uczuć w sercu może zmieścić...

O, biada! kto się waży was zbezcześcić,

Was, świętych świątyń wileńskich trzydzieści.

(z antologii poetyckiej "Tobie, Wilno", Białystok, autor nieznany)

Litwa to kraj niezwykły pod wieloma względami, kraj niezwykle szybko się rozwijający, ale wśród priorytetów polityki państwowej jest też aspekt zachowania dziedzictwa kulturowego i sakralnego, tożsamości narodowej i odrębności wyznaniowej. Litwa to kraj wielonarodowy i wielowyznaniowy i z tego powodu też interesujący. Mieszkańcami są tu bowiem i Litwini, i Polacy, i Rosjanie czy Żydzi, ale też mieszkają tu przedstawiciele takich nietypowych dla Europy narodowości jak Tatarzy czy Karaimowie. Wszyscy mogą wyznawać swoją religię i razem są otwarci na kontakty z przedstawicielami innych wyznań. W Wilnie na przykład obok siebie stoi świątynia katolicka, cerkiew prawosławna i kościół unicki, a wierni zawsze chodzili obok siebie do świątyń i do większych nieporozumień między nimi nie dochodziło.

Proponujemy oferty różnorodnych programów pielgrzymowania, połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych obiektów sakralnych różnych wyznań,  zabytków architektury i kultury, mamy możliwość zarezerwować czas na  Msze Św. w kościolach wyłącznie dla grupy pielgrzymów. Oczywiście zapewniamy pełną obsługę: zakwaterowanie, wyżywienie, przewodników,opracowanie programów zwiedzania. Zapytania proszę kierować na e-mail incoming@manoturas.lt.

Kontakt