Wycieczki tradycyjne

Są na świecie miejsca, w których zakochujemy się z pasją i energią rezerwowanymi zwykle dla wielkiej miłości. Widzimy to od pierwszej chwili i wiemy, że nasze uczucie będzie zdrowe i trwałe. Jeśli dopisze nam szczęście, przebywanie tam teraz wzbogaci nasze dalsze życie.  (Jonathan Carroll)

Zapraszamy do miejsc, które są bliskie sercu każdego Polaka: Ostra Brama, Cela Konrada, Muzeum A. Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Cmentarz na Rossie, Góra Trzech Krzyży, Antokol, Zarzecze, Nowa Wilejka, Plac Łukiski, Zamek Dolny i Górny, poza Wilnem - zamek w Trokach, zamki nadniemeńskie, przypominające chlubne walki z Krzyżakami, Góra Krzyży w Szawlach, Kowno, Zułów, Pikieliszki, Jaszuny, Borejkowszyzna... Nie ma potrzeby komentować tych nazw, ponieważ każdemu się kojarzą z czymś bliskim i ważnym.

Podczas wycieczek tradycyjnych (nawet tych jednodniowych) nasi przewodnicy pokażą nie tylko sztandarowe zabytki i miejsca, ale też przybliżą historię i dzieje współczesne, pomogą pokochać odwiedzane miejsca.

Program wycieczki tradycyjnej może być jednodniowy, kilkudniowy i dłuższy, w zależności od tego, jakim czasem dysponuje grupa, jakie ma zainteresowania. Prosimy o zapytania na incoming@manoturas.lt.

Na zdjęciu - tajemniczy zamek w Trokach

Kontakt